Home Trend

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GIỚI THIỆU

Quyền riêng tư của quý khách khi truy cập website của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ nó. Chính sách này sẽ giải thích những gì chúng tôi sẽ làm với thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie theo các điều khoản của chính sách này thì khi bạn truy cập website lần đầu sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie mỗi khi bạn truy cập website của chúng tôi.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Home Trend Việt Nam

Trên là thông tin liên hệ của Home Trend Việt Nam nếu có mọi khiếu nại hoặc có bất kì phàn nàn về chúng tôi quý khách có thể hiện hệ thông qua các thông tin trên. 

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của bạn được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi, thông tin sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của website. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

  1. Quản trị công việc và website của chúng tôi;
  2. Cá nhân hóa website của chúng tôi cho bạn;
  3. Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên website của chúng tôi;
  4. Gửi cho bạn sản phẩm được mua thông qua website của chúng tôi;
  5. Cung cấp các dịch vụ được mua thông qua website của chúng tôi;
  6. Xử lý các yêu cầu và khiếu nại được thực hiện bởi hoặc về bạn liên quan đến website của chúng tôi;
  7. Giữ cho website bảo mật và ngăn chặn gian lận;
  8. Xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng website của chúng tôi (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên website của chúng tôi).

Bình luận

Chúng tôi sẽ thu thập bình luận của quý khách hàng nhằm mục đích đo lường và phát triển trang web Home Trend Việt Nam. Lưu ý, các bình luận của quý khách hàng sẽ được công khai trên trang web nơi quý khách bình luận.

Quý khách hàng vui lòng bình luận văn mình và có chiều sâu. Chúng tôi không muốn trang web của mình bị spam nên chúng tôi sẽ gỡ các bình luận không phù hợp với bài viết của chúng tôi.

Media

Mọi tệp tin media khách hàng gửi lên đều được chúng tôi giữ bí mật và không dùng cho mục đích thương mại. Ngoại trừ các hình ảnh, video được gửi lên trong phần bình luận.

Quý khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi gửi bất cứ hồ sơ nào cho chúng tôi.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý của bạn.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn thất thoát, lạm dụng hoặc thay đổi.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) sẽ được lưu trữ tất cả và bảo mật.

Tất cả các giao dịch tài chính điện tử được nhập thông qua website của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa.

Bạn chấp nhận rằng việc chuyển giao thông tin qua internet vốn không an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua internet.

Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu mà mình sử dụng để truy cập website của chúng tôi; chúng tôi sẽ không hỏi bạn về mật khẩu của bạn (trừ khi bạn đăng nhập vào website của chúng tôi).

COOKIE

Một cookie là một tệp có chứa mã định danh (một chuỗi các ký tự và số) được một máy chủ web gửi tới một trình duyệt web và được trình duyệt này lưu trữ. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.

Cookie “dài hạn” hoặc cookie “theo phiên”: một cookie dài hạn sẽ được một trình duyệt web lưu trữ và sẽ còn hiệu lực cho đến ngày nó hết hạn, trừ phi bị người dùng xóa trước ngày hết hạn. Mặt khác, một cookie theo phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên của người dùng, khi trình duyệt web bị đóng.

Các cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng đích danh một người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết đến thông tin được lưu trữ và lấy từ các cookie.

5/5 - (1 bình chọn)