Phong cách sở hữu bất động sản của giới tinh hoa
19/12/2022
Rate this post

Dự đại hội gồm có 1129 đại biểu tham dự, thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng. Trong số đó có 925 đại biểu của 40 tỉnh thành đặc khu, 172 đại biểu các đảng bộ trực thuộc Trung ương, 153 đại biểu nữ, 115 đại biểu các dân tộc thiểu số, 50 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động, 72 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất. Đến dự Đại hội có 32 đoàn đại biểu quốc tế. Đây là Đại hội “kế thừa và quyết tâm đổi mới, đoàn kết tiến lên của Đảng”.

Đại hội đã thông qua các văn kiện chính trị quan trọng về nhiều lĩnh vực khác nhau, khởi xướng đường lối toàn diện, bầu ban chấp hành trung ương Đảng gồm 173 đồng chí trong đó có 124 Ủy viên chính thức, 49 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư và bầu Bộ Chính Trị, gồm 14 đồng chí trong đó có 13 Ủy viên chính thức, 1 Ủy viên dự khuyết, bầu Ban Bí thư gồm 13 đồng chí, bầu Ủy ban Trung ương gồm 7 đồng chí.